Logo Żywiec Zdrój - napis falujący jak płynący potok

NASZA WSPÓŁPRACA

Opakowania po napojach odgrywają bardzo ważną rolę w utrzymaniu wysokiej jakości produktów i ich bezpieczeństwa. Nie powinny nigdy trafiać do środowiska naturalnego. Właśnie dlatego wspólnie z siecią handlową Żabka podjęliśmy strategiczne partnerstwo i podpisaliśmy list intencyjny, w którym deklarujemy wspólne działania na rzecz zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych. Rozpoczęliśmy test przy użyciu EKOmatów – stworzonych specjalnie recyklomatów, umożliwiających zbiórkę opakowań z plastiku i metalu. Pierwsze urządzenia stanęły przy wybranych sklepach Żabka w Poznaniu oraz Warszawie. Zebrany surowiec wykorzystujemy do stworzenia nowych butelek.

JAK DZIAŁAJĄ EKOMATY?

EKOmat pełni funkcję punktu selektywnej zbiórki butelek PET, a także puszek aluminiowych.
Przynosisz puste opakowania

1. Przynosisz puste opakowania

Mogą to być wszystkie rodzaje butelek PET oraz puszek aluminiowych
Skanujesz kody kreskowe

2. Skanujesz kody kreskowe

Automat identyfikuje, czy opakowania nadają się do przyjęcia przez EKOmat
Wrzucasz do EKOmatu

3. Wrzucasz do EKOmatu

Na ekranie wyświetli się podsumowanie ilości oddanych opakowań
Otrzymujesz Żappsy

4. Otrzymujesz Żappsy

Za każdą zwróconą butelkę lub puszkę otrzymujesz 10 żappsów w aplikacji, a opakowanie trafia do recyclingu i dostaje drugie życie.

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ EKOMATY?

We współpracy z Żabką postawimy docelowo 25 EKOmatów w różnych miastach Polski. W tym momencie EKOmaty postawiliśmy pilotażowo w dwóch miejscowościach (Warszawa oraz Poznań).
Ładuję mapę...
 • EKOmat - Żabka

  Grunwaldzka 610A,
  Plewiska

 • EKOmat - Żabka

  Biskupińska 48,
  Poznań

 • EKOmat - Żabka

  Błażeja 3,
  Poznań

 • EKOmat - Żabka

  Cześnikowska 2,
  Poznań

 • EKOmat - Żabka

  Dworcowa 1,
  Poznań

 • EKOmat - Żabka

  Potockiej 51/LU-2,
  Poznań

 • EKOmat - Żabka

  Leszczyńska 172c,
  Poznań

 • EKOmat - Żabka

  Nowina 38,
  Poznań

 • EKOmat - Żabka

  Matyi 8,
  Poznań

 • EKOmat - Żabka

  Starołęcka 46,
  Poznań

 • EKOmat - Żabka

  Swoboda 44,
  Poznań

 • EKOmat - Żabka

  Winogrady 61,
  Poznań

 • EKOmat - Żabka

  Złotowska 24,
  Poznań

 • EKOmat - Żabka

  Poznańska 80,
  Skórzewo

 • EKOmat - Żabka

  Targowa 80/82,
  Warszawa

BUDUJEMY 
ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ

Współpraca Żabki i Żywiec Zdrój ma na celu budowanie świadomości ekologicznej wśród Polaków w oparciu o gospodarkę o obiegu zamkniętym, która umożliwia tworzenie nowych opakowań z tych już istniejących, i domykanie w ten sposób obiegu opakowań po napojach. Dzięki temu nie tylko ograniczamy produkcję plastiku, ale także zmniejszamy emisję CO₂ do środowiska.
Budujemy świadomość ekologiczną
Co powienieneś wiedzieć o Ekomatach

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ 
O EKOMATACH?

Poznaj najważniejsze fakty i mity.

To dla nas kolejny krok w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Zarówno Żabka, jak i Żywiec Zdrój robią wszystko by podnieść poziom zbiórki i recyklingu opakowań po napojach. Konsekwentnie podkreślamy, że plastik to cenny surowiec, który wykorzystujemy do produkcji nowych opakowań, zamykając w ten sposób ich obieg i ograniczając produkcję plastiku pierwotnego. Połączenie naszych sił pozwoli jeszcze skuteczniej budować świadomość ekologiczną pokazując, że dzięki recyklingowi plastikowe butelki zyskają drugie życie i nie będą trafiały do środowiska naturalnego.

Podstawową zasadą zrównoważonego rozwoju jest osiąganie długofalowych efektów, dlatego tak ważna jest współpraca z partnerami. Podejmując się realizacji naszego zobowiązania wiedzieliśmy, że nawet 100% ekwiwalentu wprowadzanego przez nas plastiku to kropla w morzu i że prawdziwy efekt skali uzyskamy wyłącznie łącząc wysiłki iI działania z partnerami. EKOmaty to pierwsza tego rodzaju inicjatywa realizowana we współpracy z naszym partnerem handlowym. Wiemy, że łącząc siły, możemy skuteczniej budować świadomość ekologiczną. Recyklomaty to także kolejny krok, by jeszcze skuteczniej promować recykling jako jeden ze sposobów na ograniczenie produkcji pierwotnego plastiku i zamykanie obiegu tego surowca.

W ramach wspólnych działań postawimy docelowo 25 EKOmatów. Mamy równocześnie świadomość, że jeśli chcemy sprawić, by zamykanie obiegu plastiku miało efekt skali, musi być działaniem ponad podziałami realizowanym we współpracy z różnymi organizacjami.

W tym momencie EKOmaty znajdują się w dwóch miastach w Polsce (Warszawa oraz Poznań). Obecnie jest ich 15. Docelowo natomiast planujemy postawienie 25 takich maszyn.

Wybierając lokalizacje EKOmatów kierujemy się wieloma wskaźnikami, m.in. liczbą potencjalnych klientów, natężeniem ruchu, ale także możliwościami technicznymi sklepów. Musimy uzyskać także zgody właścicieli terenu, co wymaga czasu. Nie wykluczamy jednak tego, aby w dłuższej perspektywie EKOmaty pojawiły się w całej Polsce.

We współpracy z Żabką postawimy docelowo 25 EKOmatów w różnych miastach Polski. W tym momencie EKOmaty znajdują się w Warszawie i w Poznaniu.

Nazwa EKOmat powstała z połączenia słów EKOlogia i recyklomat. Założeniem było, aby odzwierciedlała zarówno cel funkcjonowania maszyny, tj. Działania ekologiczne, umożliwiające ponowne wykorzystanie surowca I ograniczenie produkcji nowego, jak i specyfikę jej działania – proste, intuicyjne w obsłudze urządzenie działające na zasadach automatu. Zależało nam również na tym, aby nazwa wywoływała pozytywne skojarzenia I była łatwa do zapamiętania.

Urządzenie przyjmuje wszystkie rodzaje opakowań wcześniej wspomnianych, które znajdują się w bazie kodów, zarówno butelki Żywiec Zdrój, jak i opakowania po napojach innych marek.

EKOmat pełni funkcję punktu selektywnej zbiórki butelek PET oraz puszek aluminiowych. Do automatu można wrzucać również opakowania z papierową etykietą.

Do EKOmatu można oddać zarówno butelki PET, jak i butelki wyprodukowane z plastiku z recyklingu. Oba materiały nadają do recyklingu i są cennym surowcem, dlatego powinny zyskać kolejne życie.

EKOmat przyjmuje butelki z nakrętkamii etykietami (plastikowymi lub papierowymi). Butelkę należy zakręcić przed wrzuceniem do EKOmatu. Korków i butelek nie wrzucamy oddzielnie.

Butelki nie należy zgniatać przed wrzuceniem jej do EKOmatu – zrobi to za nas maszyna. Jej zgniecenie może powodować trudności ze skanowaniem kodu kreskowego.

Na podstawie skanowania kodu kreskowego z opakowania urządzenie identyfikuje opakowanie. Automat przyjmuje wszystkie rodzaje butelek PET oraz puszek aluminiowych, które znajdują się w bazie kodów. Urządzenie nie wydaje kuponu potwierdzającego ilości oddanych butelek. Podczas procesu oddawania opakowań na ekranie wyświetli się podsumowanie z ilością oddanych opakowań. Za każdą zwróconą do EKOmatu butelkę oraz puszkę klient otrzyma 10 żappsów, które naliczą się klientowi bezpośrednio w aplikacji po jej zeskanowaniu.

Korzystanie z EKOmatu jest dla konsumenta bezpłatne. Za każdą zwróconą do automatu butelkę oraz puszkę klient otrzyma 10 żappsów, które naliczą się klientowi bezpośrednio w aplikacji po jej zeskanowaniu. Urządzenie posiada wbudowany system zliczania liczby opakowań, które zostały do niego wrzucone.

Za każdą zwróconą do EKOmatu butelkę oraz puszkę klient otrzyma 10 żappsów, które naliczą się klientowi bezpośrednio w aplikacji po jej zeskanowaniu. Automat posiada wbudowany system zliczania liczby opakowań, które zostały do niego wrzucone.

Jest to wspólna inicjatywa Żabki i Żywiec Zdrój. Obie firmy łączą siły na rzecz działań po stronie natury I zapewnienia drugiego życia opakowaniom po napojach.

EKOmaty z pewnością przyczynią się do pozyskania wysokiej jakości surowca z butelek, które zyskają drugie życie. Działania te nie są jednak wystarczające, aby zapewnić efekt skali i przyczynić się do znaczącego wzrostu poziomu recyklingu opakowań PET w Polsce. Jedynym skutecznym sposobem zapewniającym skokowy wzrost poziomu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w Polsce i ich recyklingu jest system depozytowy. Rozwiązanie to pozwoli również wywiązać się Polsce i polskim producentom z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską. Dyrektywa Unijna Single Use Plastic nakłada na Polskę obowiązek zbiórki odpadów opakowaniowych PET na poziomie 77% w 2025 r. i 90% w 2029 r. Najpóźniej do 2025 roku butelki do napojów wykonane z tworzywa PET będą musiały zawierać przynajmniej 25% surowca z odzysku. Aby osiągnięcie założonych celi było możliwe, konieczne jest wprowadzenie systemu depozytowego.

O ekomatach w mediach

 • Plik
  Żabka i Żywiec Zdrój rozpoczynają testy Ekomatów - Zobacz
 • Plik
  Kie­dyś wy­da­wa­ło się to nie­moż­li­we. Dru­gie życie pla­sti­ko­wych bu­te­lek - Zobacz
 • Plik
  W polskich miastach staną ekomaty. Przyniesiemy do nich plastikowe butelki - Zobacz
 • Plik
  Przy sklepach Żabki staną automaty do zbiórki opakowań - Zobacz
 • Plik
  Znana sieć sklepów i gigant branży spożywczej łączą siły. Dzięki ich współpracy opakowania po napojach oddasz do specjalnych maszyn - Zobacz
 • Plik
  Żabka Polska i Żywiec Zdrój testują ekomaty do selektywnej zbiórki odpadów - Zobacz
 • Plik
  Żabka i Żywiec Zdrój będą zbierać butelki do recyklingu - Zobacz
 • Plik
  Żabka i Żywiec Zdrój ruszają z EKOmatami - Zobacz
 • Plik
  Żabka i Żywiec Zdrój będą stawiać przy sklepach EKOmaty do recyklingu plastikowych butelek - Zobacz
 • Plik
  W polskich miastach staną ekomaty. Przyniesiemy do nich plastikowe butelki - Zobacz
 • Plik
  Żabka i Żywiec Zdrój wspólnie na rzecz środowiska - Zobacz
 • Plik
  Żabka i Żywiec Zdrój strategiczne partnerstwo na rzecz środowiska - Zobacz

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Niezbędne pliki cookies

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.).

Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie.

Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o plikach cookie.